ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 08/04/2563

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: Central Chidlom
ชื่อบัญชี: นายอชิตศักดิ์ พชรวรณวิชญ์ Achitsak Pacharawaronwich
หมายเลขบัญชี: 4059743641

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

พัสดุลงทะเบียนโดยไปรษณีย์ไทย - Registered parcel service by ThaiPost [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 1,000 ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000ค่าจัดส่ง (฿) 100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000ค่าจัดส่ง (฿) 140.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000ค่าจัดส่ง (฿) 180.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 220.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000ค่าจัดส่ง (฿) 270.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000ค่าจัดส่ง (฿) 320.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000ค่าจัดส่ง (฿) 370.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000ค่าจัดส่ง (฿) 430.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 490.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 530.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20,001 - (Gram) 40,000ค่าจัดส่ง (฿) 550.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 40,000ค่าจัดส่ง (฿) 1,200.00