รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 08/04/2563

ยินดีต้อนรับสู่ HappyFarmers Market ตลาดที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์จำหน่ายสินค้าและผลิตผลโดยตรงสู่มือผู้บริโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการขายแต่อย่างใด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้แพร่หลายในประเทศไทย Welcome to HappyFarmers Market, a marketplace of organic and natural products where farmers and agricultural entrepreneurs can enjoy cost-less space that helps connect directly with end consumers. HappyFarmers aims to leverage well-being of Thai farmers and make organic products easily accessible to everyone.