บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 08/04/2563

ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า คนเรามีความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษมากกว่า 15,000 ชนิด ทั้งจากอาหาร น้ำ อากาศ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารและสิ่งแวดล้อม ทำให้ร่างกา...